Ny nationell rymdstrategi lanserad

Under onsdagen presenterade Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, regeringens nya nationella rymdstrategi som ska stärka svensk rymdverksamhet och där nyttan för samhället ska stå i centrum.

Pressträffen sändes direkt från Rymdstyrelsen i Solna och vid IRF i Kiruna kunde de deltagare som samlats för Space Innovation Forum 6, följa pressträffen från aulan.

Sverige har under många decennier haft en konkurrenskraftig och innovativ rymdindustri och bedrivit världsledande forskning inom olika rymdrelaterade områden där IRF bidragit med unika forskningsresultat i mer än 60 år.

IRF:s vikarierande föreståndare Ella Carlsson Sjöberg, fanns på plats i Solna när rymdstrategin presenterades.

“År 2013 genomförde Riksrevisionen en granskning av svensk rymdverksamhet där det konstaterades att den inte används som en strategisk resurs samt att övergripande samordning saknas”, säger Ella Carlsson Sjöberg.

“Nu har Regeringen tagit fram Sveriges första nationella rymdstrategi, en historisk och efterlängtad milstolpe, som ger svensk rymdverksamhet en inriktning som gör att vi alla kan blicka åt samma håll. Detta kommer i sin tur att skapa synergier för att ytterligare stärka den svenska rymdverksamheten som även kommer att skapa spin-off-effekter till andra områden.”

Rymdminister Helene Hellmark Knutsson och vikarierande föreståndare för IRF, Ella Carlsson Sjöberg.
Foto: Ella Carlsson Sjöbergs arkiv.

Mer information:
Regeringens pressmeddelande
Informationsmaterial: En strategi för svensk rymdverksamhet (pdf 3 MB)
Skr. 2017/18:259 En strategi för svensk rymdverksamhet
Webbsändningen från pressträffen på Rymdkanalens Youtube

Foto: Rick McGregor, IRF.

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at