Postdoktor i rymdfysik: Kometplasmafysik (dnr 2.2.1-155/18) Ansök senast: 15 maj

Institutet för rymdfysik i Uppsala söker en:

Postdoktor i rymdfysik: Kometplasmafysik

Arbetsuppgifter:

Projektet rör den komplexa dynamiken i en kometjonosfär. Vår grupp är ansvarig för ett av plasmainstrumenten på rymdfarkosten Rosetta till kometen 67P, och vi samarbetar nära med andra forskargrupper inom Rosetta. I det här projektet ingår även nära samarbete med en grupp som ägnar sig åt partikel-i-cell-simuleringar av rymdplasma. Arbetet innebär dataanalys och teoretisk modellering.

Kvalifikationer:

Den sökande bör ha en doktorsexamen från 2015 eller senare. Om den sökande har en äldre examen och vill hänvisa till särskilda omständigheter, till exempel föräldraledighet, bör detta tydligt anges. Sökande som planerar att få sin doktorsexamen senast under september 2018 kan också ansöka. Den sökande bör för närvarande inte vara en aktiv forskare vid IRF i Uppsala eller vid Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. Erfarenhet av rymdplasmamätningar förväntas, och erfarenhet av relevant teoretisk modellering är en tillgång. Anställningen ska kunna påbörjas under 2018.

Anställningen, med placering vid IRF på Ångströmlaboratoriet i Uppsala, är en tidsbegränsad anställning på 2 år. Vid IRF Uppsala finns ett tjugotal forskare och doktorander med livaktig forskning om rymdplasmat även runt jorden, Saturnus, Mars och kometen 67P med våra egna instrument på bl a Cluster, MMS, Swarm och Cassini såväl som med andra datakällor. Projektet finansieras av Rymdstyrelsen.

Mer information kan lämnas av:

Dr. Anders Eriksson, E-post: anders.eriksson@irfu.se
Prof. Mats André, E-post: mats.andre@irfu.se

Fackliga representanter:

Thomas Leyser, SACO, thomas.leyser@irfu.se

Ansökan skall innehålla meritförteckning, ett kort brev som anger den sökandes forskningsintressen och relevanta erfarenheter, kopior av examensbevis för grund- och forskarutbildning (eller ett brev från handledaren som anger den dag då doktorsexamen förväntas erhållas), beskrivning och intyg från tidigare postdoktorala tjänster och/eller liknande forskningsarbete (om detta är relevant), namn och kontaktinformation för två professionella referenser, och särtryck av högst 4 publikationer.

Sista dag för ansökan är 15 maj 2018.

Välkommen med din ansökan, helst via e-post, till:
registrator@irf.se

eller till:

Institutet för rymdfysik,
Registrator,
Box 812,
981 28 Kiruna

Sista ansökningsdag är 15 maj 2018
Ange ref. dnr 2.2.1-155/18

Om du skickar in din ansökan via e-post och inte får en mottagningsbekräftelse inom tre dagar, vänligen kontakta registrator på tfn 0980-790 00.

Institutet för rymdfysik, IRF, är en statlig myndighet som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Många av IRF:s projekt drivs som stora internationella projekt i samarbete med andra forskningsinstitut och rymdorganisationer. IRF har cirka hundra anställda och har verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund. Mer information om IRF: www.irf.se

 

Created by Annelie Klint Nilsson at 2018-04-24
Last modified by Annelie Klint Nilsson at 2018-04-24