Omorganisation av en del av IRF:s forskning

För att förstärka markbaserad forskning och skapa en ny stark dynamisk forskningsmiljö, har IRF kombinerat två av våra forskningsprogram till det nya programmet Sol-, rymd- och atmosfärforskning (Solar, Terrestrial and Atmospheric Research, STAR).

Vi utökar också vår observatorieverksamhet (Kiruna Atmospheric and Geophysical Observatory, KAGO), som även kommer att inkludera övervakning av atmosfäriska parametrar.

Mer information om STAR
Mer information om KAGO

 

Created by Annelie Klint Nilsson at 2018-02-26
Last modified by Annelie Klint Nilsson at 2018-02-26