Institutet för rymdfysiks årsredovisning för 2017 är klar

Institutet för rymdfysiks årsredovisning för 2017 är nu klar och finns för nedladdning som en pdf-fil (14 MB) här.

Från årsredovisningen 2017:
Samhället är i ökande grad beroende av rymdteknik, och därmed även av rymdforskning. Forskningen vid Institutet för rymdfysik, IRF, bidrar till ökad förståelse för det som händer kring vår planet samt hur solen påverkar vår nära omgivning och övriga delar av solsystemet. Den teknik som utvecklas för att bedriva rymdforskning bidrar också till att skapa nytta för samhällets utveckling och människors välfärd.

Några av de forskningsområden som IRF:s forskare arbetar med är:
•    Atmosfär-, klimat- och norrskensprocesser i polarområdena.
•    Processer för energiöverföring och acceleration av partiklar i rymdplasma.
•    Turbulens och strukturbildning i rymden.
•    Den dynamiska solen, dess magnetfält och plasmautflöde (solvinden).
•    Vetenskapligt underlag till prognoser om rymdväder.
•    Rymdplasmats växelverkan med solsystemets himlakroppar.

Forskare från IRF har som förstaförfattare under året bl.a. publicerat resultat om:
•    Processer kring kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko.
•    Struktur och dynamik i Saturnus och dess månars plasma­omgiv­ningar.
•    Processer i jordens övre atmosfär under sommarhalvåret.
•    Plasmafysikprocesser i jordens närhet.
•    Gränsskikt och energitransport i jordens magnetosfär.
•    Solvindens växelverkan med mån­en, Venus, Ceres och Merkurius.
•    Utflöde av joner från Mars atmo­sfär.

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Mats Luspa at