Prins Daniels namn på IRF:s instrument till Jupiter

När Prins Daniels Fellowship besökte Institutet för rymdfysik, IRF, och Rymdcampus i Kiruna fick Prinsen signera en del av det instrument som ska skickas till planeten Jupiter år 2020.

”Prins Daniels signering förstärker instrumentets identitet av att den är byggd i Sverige och av Institutet för rymdfysik”, säger Stas Barabash, föreståndare vid IRF.

Det är inte första gången som Kungafamiljen blivit tillfrågad om ett liknande uppdrag. IRF ärades med Hans Majestät Konungens namnteckning på satelliten Munins separationssystem som skickades upp år 2000.

Besöket den 18 december innehöll även presentationer i aulan av bland andra Ella Carlsson Sjöberg, biträdande föreståndare vid IRF, som berättade om IRF:s världsledande verksamhet som funnits i över 60 år.

Fram till idag har IRF medverkat i över 30 satellitprojekt och visionerna för de kommande åren omfattar bland annat en nationell infrastruktur för simulering av rymdmiljöer, SpaceLab, och ett fördjupat samarbete med Esrange kopplat till satellituppskjutningar.

Prins Daniels namnteckning beräknas komma fram till planeten Jupiter år 2030 och vid missionens slut kommer satelliten att genomföra en kontrollerad kraschlandning på Jupiters isiga måne Ganymedes.

Kontakt:
Stas Barabash, föreståndare vid IRF
Stas.barabash@irf.se
+46- 980- 79122

Mer information:
http://www.irf.se
https://www.irf.se/sv/irf-i-rymden/
https://www.irf.se/sv/om-irf/kunskapsbank/juice/

Prins Daniels signatur på en del av det instrument som IRF byggt och som ska flyga till Jupiter.
Foto: Annelie Klint Nilsson, IRF.

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt två planeter, jorden och mars. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

Created by Annelie Klint Nilsson at 2017-12-19
Last modified by Annelie Klint Nilsson at 2017-12-19