Statskontoret har genomfört en myndighetsanalys av IRF

Myndigheten för en effektiv statsförvaltning, Statskontoret har på uppdrag av regeringen analyserat Institutet för rymdfysiks verksamhet. Statskontorets analys visar att IRF “på ett mycket förtjänstfullt” sätt fullgör sitt uppdrag. Statskontoret konstaterar: “Två av institutets forskningsprogram har på senare år varit synnerligen framgångsrika, inte minst i ett internationellt perspektiv. Vidare är institutet en högt värderad samarbetspartner och medarbetarna upplever att de har ett stimulerande arbete i en positiv och inkluderande miljö.”

I rapporten lämnar Statskontoret några rekommendationer till regeringen och till IRF för att skapa större tydlighet kring vilken roll IRF ska ha i svensk och internationell rymdverksamhet och för att förbättra IRF:s interna styrning.

Läs mer på Statskontorets webbsida: http://statskontoret.se/nyheter/myndighetsanalys-av-institutet-for-rymdfysik/

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at