Ny docent vid Institutet för rymdfysik i Uppsala

Onsdagen den 7 juni blev Yuri Khotyaintsev, forskare vid IRF i Uppsala, antagen som docent i fysik med inriktning mot rymd- och plasmafysik av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Uppsala universitet.

Yuri Khotyaintsev tillhör forskningsprogrammet Rymdplasmafysik i Uppsala.

Yuri Khotyaintsev, ny docent vid Institutet för rymdfysik i Uppsala.

 

 

Created by heedmark at

Last modified by heedmark at