Institutet för rymdfysik skickar nytt instrument till månen

Bild: Instrumentet ASAN (Advanced Small Analyzer for Neutrals) på Chang’e 4

Den 7 april levererade Institutet för rymdfysik (IRF) instrumentet Advanced Small Analyzer for Neutrals (ASAN) till National Space Science Center of Chinese Academy of Sciences i Peking, Kina. ASAN kommer att skickas till månen i slutet av 2018 ombord på den kinesiska rymdmissionen Chang’e 4. Rymdfarkosten bär med sig en landare och en mobil robot som ska landa på månens baksida.

Landning på månens yta

ASAN-instrumentet kommer att monteras på den mobila roboten, 60 centimeter ovanför marken, där den kommer att undersöka växelverkan mellan solvinden och månens yta. Detta görs genom mätningar av energirika neutrala atomer och joner som kommer från månens yta. Landaren och den mobila roboten kommer att studera sin omgivning i minst tre månader.

Svensk återkomst till månen


Den svenskbyggda Hasselbladskameran användes i Apollomissionerna. Här är den monterad på bröstkorgen på astronautens rymddräkt. Se denna webbsida i NASA för mer information om denna bild. (Bild: NASA (tagen med hjälp av en Hasselbladskamera så klart))

ASAN-instrumentet är den andra i raden av svenskbyggda forskningsinstrument, som ska användas på månens yta. De förra var de berömda Hasselbladskamerorna, som användes under Apollo-programmet på 60- och 70-talet.

Pågående forskning

Vetenskapligt är mätningarna med ASAN en fortsättning på de observationer som gjordes med ett IRF-byggt instrument ombord på den indiska månsonden Chandrayaan-1 åren 2008-2009. Instrumentet på Chandrayaan-1 undersökte hur partiklarna i solvinden växelverkar med månens yta. Vi upptäckte då att en förvånansvärt stor del av solvindens joner reflekteras mot ytan. Vi kunde också se hur solvinden beter sig runt de magnetiserade områdena som finns på månytan. Chandrayaan gjorde sina observationer från en omloppsbana på 100-200 km höjd. Med ASAN kommer vi att göra mätningar bara drygt en halvmeter från marken och vi kommer att lära oss många nya saker om hur solvindens växelverkan med ytan fungerar.

Kontakt:
Dr. Martin Wieser, IRF Kiruna, tel. +46-980-79198, wieser@irf.se

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at