ALIS_4D finansieras av Kempestiftelserna och Umeå universitet

Projektet ALIS_4D får sammanlagt 1,72 miljoner kronor i hårdvarufinansiering från bl.a. Kempestiftelserna och Teknisk-naturvetenskaplig fakultetsnämnd vid Umeå universitet

Projektet ALIS_4D ska möjliggöra kontinuerliga, tredimensionella spektroskopiska absolutmätningar av lågljusfenomen i atmosfären,  t ex norrsken, meteorspår och radioinducerade optiska emissioner.

4D syftar på hög tidsupplösning samt att ALIS_4D blir ett viktigt komplementärt instrument för EISCAT Scientific Associations framtida radarsystem EISCAT_3D. Under de närmaste åren kommer ALIS_4D att ersätta IRF:s nuvarande system ALIS, Auroral Large Imaging System, ett system med ljuskänsliga kameror för att studera norrsken.

Huvudsökande till Kempestiftelserna var Urban Brändström medan Asta Pellinen-Wannberg var huvudsökande till Umeå universitet.

Created by heedmark at

Last modified by heedmark at