IRF får forskningsbidrag från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag till forskning inom naturvetenskap och teknikvetenskap för de kommande åren. Två forskare vid Institutet för rymdfysik får bidrag:
– Yuri Khotyaintsev får sammanlagt 3 miljoner kr från VR under åren 2017-2020 för projektet “Magnetisk omkoppling på elektronskalor: laminär eller turbulent?”
– Jan-Erik Wahlund får sammanlagt 1,9 miljoner kr från VR under åren 2016-2017 för projektet “In-situ undersökning av Saturnus jonosfär och dess ringar”.

Mer information…

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at