Forskningsstöd från MSB för rymdväderprojekt

En överenskommelse om forskningsstöd har upprättats mellan Institutet för rymdfysik, IRF, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Prof. Mats André vid IRF i Uppsala leder projektet “Forskning för att utveckla, verifiera och kvalitetssäkra underlaget för varning inför extremt allvarliga solstormar”. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och Institutet för solfysik, Stockholm, medverkar i projektet som konsultpartners. MSB beviljar 20,8 miljoner kronor i forskningsstöd för perioden 2016-05-01 till 2021-04-30.

image_print
Created by Annelie Klint Nilsson at 2016-06-03
Last modified by Annelie Klint Nilsson at 2017-10-16