Energi och gränser i rymden: Nya resultat från fyra satelliter

Rymden är full av laddade partiklar och magnetfält. I gränsskikten mellan kolliderande magnetfält kan partiklar accelereras till mycket höga energier. Fyra nya satelliter i formationsflygning har nu börjat lösa gåtan med vad som egentligen händer.

NASA:s fyra satelliter MMS (Magnetospheric MultiScale) sköts upp i bana runt jorden förra året; nu är analysen av de första resultaten klar. I en artikel i tidskriften Science som publiceras denna vecka visas de första mycket detaljerade mätningarna av gränsområdet där solvinden träffar jordens magnetfält. Med mycket högre upplösning än tidigare kan vi nu studera hur energi lagrad i magnetfälten överförs till energi hos laddade partiklar.

Partiklarna accelereras av elektriska fält. Institutet för rymdfysik, IRF, i Uppsala har tillsammans med Alvénlaboratoriet KTH och under ledning av University of New Hampshire bidragit till instrumenten på MMS som mäter elektriska fält. IRF ansvarar för sensorytor och testutrustning.

Energi ursprungligen lagrad i magnetfält kan tränga in i rymden nära jorden och orsaka norrsken, utflöde av atmosfären och jonosfären samt störningar i rymdvädret runt jorden.

Artikeln:

Electron-scale measurements of magnetic reconnection in space, J. L. Burch et al., Science, 12 May 2016, DOI: 10.1126/science.aaf2939:
http://science.sciencemag.org/content/early/2016/05/10/science.aaf2939

Mer information kan lämnas av

  • Yuri Khotyaintsev, forskare, Institutet för rymdfysik, yuri@irfu.se, tel. 018-471 5929
  • Mats André, professor, Institutet för rymdfysik, ma@irfu.se, tel. 018-471 5913
  • Rick McGregor, informationsansvarig, Institutet för rymdfyik, rick@irf.se, tel. 0980-79178

Webbsidor

Webbsidor med bilder och information (på engelska):

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at