Svenska satellitinstrument är nu på väg till kometen 67P/Churyumov/Gerasimenko ombord på ESA:s rymdsond Rosetta

Den 2 mars 2004, kl. 08.17 svensk tid, var det äntligen dags för uppsändningen av det europeiska rymdorganet ESA:s rymdsond Rosetta. Rymdsonden, som ska jaga ikapp kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko, skickades upp på en Ariane 5 raket från Kourou i Franska Guyana. Rosetta började en tioårig resa till kometen – den är framme först 2014.

Ombord finns två svenska instrument levererade av Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna och i Uppsala. En forskargrupp vid IRF:s huvudkontor i Kiruna har byggt jonmasspektrometern ICA och en grupp vid IRF:s kontor i Uppsala har byggt instrumentet LAP (Langmuir probinstrument). Dessa två instrument ingår i Rosetta Plasma Consortium (RPC), fem olika instrument som kommer att studera joner, elektroner, stoftpartiklar och elektromagnetiska fält omkring kometen och därmed bidra till vår kunskap om hur kometer påverkas av utflödet från solen, solvinden.

Rymdvaka i Kiruna och Uppsala:
I Kiruna och i Uppsala visades uppsändningen på storbilds-TV med direktsända bilder från ESA television. Forskare och tekniker som var med och byggde instrumenten gav korta presentationer inför studenter och anställda på Rymdcampus (i Kiruna) och Ångströmlaboratoriet (i Uppsala).

Mer information:

  • Rick McGregor, Informationsansvarig, IRF, tel. 0980-79178, 070-276 6020, rick.mcgregor@irf.se
  • Prof. Rickard Lundin, forskare, IRF Kiruna (ICA-instrumentet), tel. 0980-79063, 070-589 2119, rickard.lundin@irf.se
  • Dr Hans Nilsson, forskare, IRF Kiruna (ICA-instrumentet), tel. 0980-79127, hans.nilsson@irf.se
  • Dr Anders Eriksson, forskare, IRF Uppsala (LAP-instrumentet), tel. 018-471 5945, aie@irfu.se

Webbsidor:
www.irf.se/press/rosetta.html
www.irf.se/press/rosetta_ica.html (ICA, IRF Kiruna) inkl. bildgalleri
www.space.irfu.se/rosetta/ (LAP, IRF Uppsala)
sci.esa.int/rosetta/
www.esa.int/export/SPECIALS/Rosetta
www.esa.int/export/SPECIALS/Rosetta/SEM6BI2PGQD_2.html 
(ESA:s pressmeddelande 2004-03-02)

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at