IRF:s instrument ICA och LAP lyfter mot kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko ombord på ESA:s ambitiösa mission Rosetta

Den 26 februari, kl. 08.36 svensk tid, är det äntligen dags för uppsändningen av det europeiska rymdorganet ESA:s rymdsond Rosetta. Rosetta börjar då sin tioåriga jakt på kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko – kometjägaren är framme först 2014. Uppsändningen äger rum från Kourou i Franska Guyana. Ombord finns två svenska instrument levererade av forskargrupper vid Institutet för rymdfysik i Kiruna och i Uppsala. Det Kiruna-byggda jonmasspektrometern ICA och det Uppsala-byggda instrument LAP (Langmuir probinstrument) kommer att studera joner, elektroner, stoftpartiklar och elektromagnetiska fält omkring kometen och därmed bidra till vår kunskap om hur kometer påverkas av utflödet från solen, solvinden.

Presskonferens:
I Kiruna visas uppsändningen i aulan på Institutet för rymdfysik (Rymdcampus, vid E10 ca 8 km öster om Kiruna). Information för press och studenter börjar kl. 7.50. Direktsända bilder från ESA television kommer att visas på storbilds-TV efter några korta presentationer från forskare och tekniker som byggt Kirunainstrumentet.

Program

Anmälan till presskonferensen i Kiruna meddelas senast 25 februari till:
Rick McGregor, Informationsansvarig, IRF (tel. 0980-79178, 070-276 6020, rick.mcgregor@irf.se).

Andra presskonferenser:
IRF i Uppsala och Astronomiska observatoriet vid Uppsala universitet inbjuder till en presskonferens på Ångströmlaboratoriet i Uppsala, kl. 8. [Mer information]

Rymdstyrelsen anordnar en pressinformation på Obervatoriemuséet i Stockholm med start kl. 8, med representanter för ESA och IRF närvarande. (Anmälan till Johan Marcopoulos, Rymdstyrelsen, johan.marcopoulos@snsb.se, senast 24 februari.)

Förseningar:
Eventuella ändringar till uppskjutningsdatum eller tid för uppsändningen hittas lättast på ESA:s Rosetta-sidor: sci.esa.int/rosetta/ och www.esa.int/export/SPECIALS/Rosetta eller Ariane Space

Mer information:

  • Rick McGregor, Informationsansvarig, IRF, tel. 0980-79178, rick.mcgregor@irf.se
  • Prof. Rickard Lundin, forskare, IRF Kiruna (ICA-instrumentet), tel. 0980-79063, 070-589 2119, rickard.lundin@irf.se
  • Dr Hans Nilsson, forskare, IRF Kiruna (ICA-instrumentet), tel. 0980-79127, hans.nilsson@irf.se
  • Dr Anders Eriksson, forskare, IRF Uppsala (LAP-instrumentet), tel. 018-471 5945, aie@irfu.se

Webbsidor:
www.irf.se/press/rosetta.html
www.irf.se/press/rosetta_ica.html (ICA, IRF Kiruna) inkl. bildgalleri
www.space.irfu.se/rosetta/ (LAP, IRF Uppsala)
sci.esa.int/rosetta/
www.esa.int/export/SPECIALS/Rosetta

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at