IRF i Uppsala

IRF i Uppsala

Institutet för rymdfysik i Uppsala är beläget vid Ångströmlaboratoriet och är integrerat med Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.


Centrala funktioner

Stas Barabash
Föreståndare
+46 980 79122
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’s’; var em1=’t’; var em2=’a’; var em3=’s’; var em4=’.’; var em5=’b’; var em6=’a’; var em7=’r’; var em8=’a’; var em9=’b’; var em10=’a’; var em11=’s’; var em12=’h’; var em13=’@’; var em14=’i’; var em15=’r’; var em16=’f’; var em17=’.’; var em18=’s’; var em19=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Mats André
Biträdande föreståndare
+46 18 4715913
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’m’; var em1=’a’; var em2=’t’; var em3=’s’; var em4=’.’; var em5=’a’; var em6=’n’; var em7=’d’; var em8=’r’; var em9=’e’; var em10=’@’; var em11=’i’; var em12=’r’; var em13=’f’; var em14=’u’; var em15=’.’; var em16=’s’; var em17=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Anna-Karin Ukonsaari
Ekonomichef
+46 980 79054
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’a’; var em1=’n’; var em2=’n’; var em3=’a’; var em4=’-‘; var em5=’k’; var em6=’a’; var em7=’r’; var em8=’i’; var em9=’n’; var em10=’.’; var em11=’u’; var em12=’k’; var em13=’o’; var em14=’n’; var em15=’s’; var em16=’a’; var em17=’a’; var em18=’r’; var em19=’i’; var em20=’@’; var em21=’i’; var em22=’r’; var em23=’f’; var em24=’.’; var em25=’s’; var em26=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Rick McGregor
Informationsansvarig
+46 980 79178
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’r’; var em1=’i’; var em2=’c’; var em3=’k’; var em4=’.’; var em5=’m’; var em6=’c’; var em7=’g’; var em8=’r’; var em9=’e’; var em10=’g’; var em11=’o’; var em12=’r’; var em13=’@’; var em14=’i’; var em15=’r’; var em16=’f’; var em17=’.’; var em18=’s’; var em19=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Cecilia Flemström
Personalchef
+46 980 79065
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’c’; var em1=’e’; var em2=’c’; var em3=’i’; var em4=’l’; var em5=’i’; var em6=’a’; var em7=’.’; var em8=’f’; var em9=’l’; var em10=’e’; var em11=’m’; var em12=’s’; var em13=’t’; var em14=’r’; var em15=’o’; var em16=’m’; var em17=’@’; var em18=’i’; var em19=’r’; var em20=’f’; var em21=’.’; var em22=’s’; var em23=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Carina Gunillasson
Registrator
+46 980 79075
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’r’; var em1=’e’; var em2=’g’; var em3=’i’; var em4=’s’; var em5=’t’; var em6=’r’; var em7=’a’; var em8=’t’; var em9=’o’; var em10=’r’; var em11=’@’; var em12=’i’; var em13=’r’; var em14=’f’; var em15=’.’; var em16=’s’; var em17=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se

Forskningsprogram

Space Plasma Physics/Rymdplasmafysik
Head of Programme: Assoc. Prof./Docent Yuri Khotyaintsev
Solar Terrestrial and Atmospheric Research/Sol, rymd och atmosfär
Head of Programme: Dr Johan Kero

Personal

Jenny Andersson
Ekonomiadministratör
+46 18 4715902
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’j’; var em1=’e’; var em2=’n’; var em3=’n’; var em4=’y’; var em5=’.’; var em6=’a’; var em7=’n’; var em8=’d’; var em9=’e’; var em10=’r’; var em11=’s’; var em12=’s’; var em13=’o’; var em14=’n’; var em15=’@’; var em16=’i’; var em17=’r’; var em18=’f’; var em19=’u’; var em20=’.’; var em21=’s’; var em22=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Administration
David Andrews
Forskare
+46 18 4715922
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’d’; var em1=’a’; var em2=’v’; var em3=’i’; var em4=’d’; var em5=’.’; var em6=’a’; var em7=’n’; var em8=’d’; var em9=’r’; var em10=’e’; var em11=’w’; var em12=’s’; var em13=’@’; var em14=’i’; var em15=’r’; var em16=’f’; var em17=’u’; var em18=’.’; var em19=’s’; var em20=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, RPF
Mats André
Stf. föreståndare
+46 18 4715913
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’m’; var em1=’a’; var em2=’t’; var em3=’s’; var em4=’.’; var em5=’a’; var em6=’n’; var em7=’d’; var em8=’r’; var em9=’e’; var em10=’@’; var em11=’i’; var em12=’r’; var em13=’f’; var em14=’u’; var em15=’.’; var em16=’s’; var em17=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, RPF
Martin Berglund
Forskningsingenjör
+46 18 4715934
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’m’; var em1=’b’; var em2=’@’; var em3=’i’; var em4=’r’; var em5=’f’; var em6=’u’; var em7=’.’; var em8=’s’; var em9=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Technical Group, RPF
Jan Bergman
Forskare
+46 18 4715916
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’j’; var em1=’a’; var em2=’n’; var em3=’.’; var em4=’b’; var em5=’e’; var em6=’r’; var em7=’g’; var em8=’m’; var em9=’a’; var em10=’n’; var em11=’@’; var em12=’i’; var em13=’r’; var em14=’f’; var em15=’.’; var em16=’s’; var em17=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, RPF
Stephan Buchert
Forskare
+46 18 4715928
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’s’; var em1=’c’; var em2=’b’; var em3=’@’; var em4=’i’; var em5=’r’; var em6=’f’; var em7=’u’; var em8=’.’; var em9=’s’; var em10=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, RPF
Giulia Cozzani
Postdoktor
+46 18 4713097
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’g’; var em1=’i’; var em2=’u’; var em3=’l’; var em4=’i’; var em5=’a’; var em6=’.’; var em7=’c’; var em8=’o’; var em9=’z’; var em10=’z’; var em11=’a’; var em12=’n’; var em13=’i’; var em14=’@’; var em15=’i’; var em16=’r’; var em17=’f’; var em18=’u’; var em19=’.’; var em20=’s’; var em21=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, RPF
Victoria Cripps
Kvalitetsingenjör
+46 18 4715903
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’v’; var em1=’c’; var em2=’r’; var em3=’i’; var em4=’p’; var em5=’p’; var em6=’s’; var em7=’@’; var em8=’i’; var em9=’r’; var em10=’f’; var em11=’u’; var em12=’.’; var em13=’s’; var em14=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Technical Group, RPF
Andrew Dimmock
Forskare
+46 18 4715923
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’a’; var em1=’n’; var em2=’d’; var em3=’r’; var em4=’e’; var em5=’w’; var em6=’.’; var em7=’d’; var em8=’i’; var em9=’m’; var em10=’m’; var em11=’o’; var em12=’c’; var em13=’k’; var em14=’@’; var em15=’i’; var em16=’r’; var em17=’f’; var em18=’u’; var em19=’.’; var em20=’s’; var em21=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, RPF
Joshua Dreyer
Doktorand
+46 18 4715934
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’j’; var em1=’o’; var em2=’s’; var em3=’h’; var em4=’u’; var em5=’a’; var em6=’.’; var em7=’d’; var em8=’r’; var em9=’e’; var em10=’y’; var em11=’e’; var em12=’r’; var em13=’@’; var em14=’i’; var em15=’r’; var em16=’f’; var em17=’u’; var em18=’.’; var em19=’s’; var em20=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, RPF
Niklas Edberg
Forskare
+46 18 4715904
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’n’; var em1=’e’; var em2=’@’; var em3=’i’; var em4=’r’; var em5=’f’; var em6=’u’; var em7=’.’; var em8=’s’; var em9=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, RPF
Anders Eriksson
+46 18 4715945
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’A’; var em1=’n’; var em2=’d’; var em3=’e’; var em4=’r’; var em5=’s’; var em6=’.’; var em7=’E’; var em8=’r’; var em9=’i’; var em10=’k’; var em11=’s’; var em12=’s’; var em13=’o’; var em14=’n’; var em15=’@’; var em16=’i’; var em17=’r’; var em18=’f’; var em19=’u’; var em20=’.’; var em21=’s’; var em22=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, RPF
Jesper Fredriksson
Forskningsingenjör
+46 18 4715911
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’j’; var em1=’e’; var em2=’f’; var em3=’r’; var em4=’@’; var em5=’i’; var em6=’r’; var em7=’f’; var em8=’u’; var em9=’.’; var em10=’s’; var em11=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Technical Group, RPF
Reine Gill
Forskningsingenjör
+46 18 4715936
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’r’; var em1=’e’; var em2=’i’; var em3=’n’; var em4=’e’; var em5=’.’; var em6=’g’; var em7=’i’; var em8=’l’; var em9=’l’; var em10=’@’; var em11=’i’; var em12=’r’; var em13=’f’; var em14=’u’; var em15=’.’; var em16=’s’; var em17=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Technical Group
Sara Gomis
Kvalitetsingenjör
+46 18 4715903
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’s’; var em1=’a’; var em2=’r’; var em3=’a’; var em4=’g’; var em5=’@’; var em6=’i’; var em7=’r’; var em8=’f’; var em9=’u’; var em10=’.’; var em11=’s’; var em12=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Technical Group
Daniel Graham
Forskare
+46 18 4715927
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’d’; var em1=’a’; var em2=’n’; var em3=’i’; var em4=’e’; var em5=’l’; var em6=’.’; var em7=’g’; var em8=’r’; var em9=’a’; var em10=’h’; var em11=’a’; var em12=’m’; var em13=’@’; var em14=’i’; var em15=’r’; var em16=’f’; var em17=’u’; var em18=’.’; var em19=’s’; var em20=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, RPF
Erik Johansson
Forskningsingenjör
+46 18 4715921
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’e’; var em1=’r’; var em2=’j’; var em3=’o’; var em4=’@’; var em5=’i’; var em6=’r’; var em7=’f’; var em8=’u’; var em9=’.’; var em10=’s’; var em11=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Technical Group
Fredrik Johansson
Doktorand
+46 18 4715934
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’f’; var em1=’r’; var em2=’e’; var em3=’j’; var em4=’o’; var em5=’n’; var em6=’@’; var em7=’i’; var em8=’r’; var em9=’f’; var em10=’u’; var em11=’.’; var em12=’s’; var em13=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, RPF
Jan Karlsson
Programmerare
+46 18 4715943
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’j’; var em1=’k’; var em2=’@’; var em3=’i’; var em4=’r’; var em5=’f’; var em6=’.’; var em7=’s’; var em8=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Computer Group
Yuri Khotyaintsev
Docent
+46 18 4715929
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’y’; var em1=’u’; var em2=’r’; var em3=’i’; var em4=’.’; var em5=’k’; var em6=’h’; var em7=’o’; var em8=’t’; var em9=’y’; var em10=’a’; var em11=’i’; var em12=’n’; var em13=’t’; var em14=’s’; var em15=’e’; var em16=’v’; var em17=’@’; var em18=’i’; var em19=’r’; var em20=’f’; var em21=’u’; var em22=’.’; var em23=’s’; var em24=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, RPF
Ahmad Lalti
Doktorand
+46 18 4715912
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’a’; var em1=’h’; var em2=’m’; var em3=’a’; var em4=’d’; var em5=’.’; var em6=’l’; var em7=’a’; var em8=’l’; var em9=’t’; var em10=’i’; var em11=’@’; var em12=’i’; var em13=’r’; var em14=’f’; var em15=’u’; var em16=’.’; var em17=’s’; var em18=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, RPF
Thomas Leyser
Docent
+46 18 4715941
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’t’; var em1=’h’; var em2=’o’; var em3=’m’; var em4=’a’; var em5=’s’; var em6=’.’; var em7=’l’; var em8=’e’; var em9=’y’; var em10=’s’; var em11=’e’; var em12=’r’; var em13=’@’; var em14=’i’; var em15=’r’; var em16=’f’; var em17=’u’; var em18=’.’; var em19=’s’; var em20=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, STAR
Michiko Morooka
Forskare
+46 18 4715944
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’m’; var em1=’o’; var em2=’r’; var em3=’o’; var em4=’o’; var em5=’k’; var em6=’a’; var em7=’@’; var em8=’i’; var em9=’r’; var em10=’f’; var em11=’u’; var em12=’.’; var em13=’s’; var em14=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists
Chinmaya Nayak
Postdoktor
+46 18 4713097
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’c’; var em1=’h’; var em2=’i’; var em3=’n’; var em4=’m’; var em5=’a’; var em6=’y’; var em7=’a’; var em8=’.’; var em9=’n’; var em10=’a’; var em11=’y’; var em12=’a’; var em13=’k’; var em14=’@’; var em15=’i’; var em16=’r’; var em17=’f’; var em18=’u’; var em19=’.’; var em20=’s’; var em21=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, RPF
Thomas Nilsson
Forskningsingenjör
+46 18 4715943
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’t’; var em1=’h’; var em2=’o’; var em3=’n’; var em4=’i’; var em5=’@’; var em6=’i’; var em7=’r’; var em8=’f’; var em9=’u’; var em10=’.’; var em11=’s’; var em12=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Technical Group
Dan Ohlsson
Forskningsingenjör
+46 18 4715910
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’d’; var em1=’a’; var em2=’n’; var em3=’.’; var em4=’o’; var em5=’h’; var em6=’l’; var em7=’s’; var em8=’s’; var em9=’o’; var em10=’n’; var em11=’@’; var em12=’i’; var em13=’r’; var em14=’f’; var em15=’u’; var em16=’.’; var em17=’s’; var em18=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Technical Group, RPF
Daniel Pelikan
Mjukvaruingenjör
+46 18 4715932
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’d’; var em1=’a’; var em2=’n’; var em3=’i’; var em4=’e’; var em5=’l’; var em6=’.’; var em7=’p’; var em8=’e’; var em9=’l’; var em10=’i’; var em11=’k’; var em12=’a’; var em13=’n’; var em14=’@’; var em15=’i’; var em16=’r’; var em17=’f’; var em18=’u’; var em19=’.’; var em20=’s’; var em21=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Technical Group, RPF
Walter Puccio
Forskningsingenjör
+46 18 4715935
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’w’; var em1=’a’; var em2=’l’; var em3=’t’; var em4=’e’; var em5=’r’; var em6=’.’; var em7=’p’; var em8=’u’; var em9=’c’; var em10=’c’; var em11=’i’; var em12=’o’; var em13=’@’; var em14=’i’; var em15=’r’; var em16=’f’; var em17=’u’; var em18=’.’; var em19=’s’; var em20=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Technical Group, RPF
Louis Richard
Doktorand
+46 18 4715912
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’l’; var em1=’o’; var em2=’u’; var em3=’i’; var em4=’s’; var em5=’.’; var em6=’r’; var em7=’i’; var em8=’c’; var em9=’h’; var em10=’a’; var em11=’r’; var em12=’d’; var em13=’@’; var em14=’i’; var em15=’r’; var em16=’f’; var em17=’u’; var em18=’.’; var em19=’s’; var em20=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, RPF
Farid Shiva
Ingenjör
+46 18 4715938
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’f’; var em1=’a’; var em2=’r’; var em3=’i’; var em4=’d’; var em5=’.’; var em6=’s’; var em7=’h’; var em8=’i’; var em9=’v’; var em10=’a’; var em11=’@’; var em12=’i’; var em13=’r’; var em14=’f’; var em15=’u’; var em16=’.’; var em17=’s’; var em18=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Technical Group
Konrad Steinvall
Doktorand
+46 18 4715922
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’k’; var em1=’o’; var em2=’n’; var em3=’r’; var em4=’a’; var em5=’d’; var em6=’.’; var em7=’s’; var em8=’t’; var em9=’e’; var em10=’i’; var em11=’n’; var em12=’v’; var em13=’a’; var em14=’l’; var em15=’l’; var em16=’@’; var em17=’i’; var em18=’r’; var em19=’f’; var em20=’u’; var em21=’.’; var em22=’s’; var em23=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists
Katerina Stergiopoulou
Doktorand
+46 18 4715922
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’k’; var em1=’a’; var em2=’t’; var em3=’e’; var em4=’r’; var em5=’i’; var em6=’n’; var em7=’a’; var em8=’@’; var em9=’i’; var em10=’r’; var em11=’f’; var em12=’u’; var em13=’.’; var em14=’s’; var em15=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, RPF
Erik Vigren
Docent
+46 18 4715907
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’e’; var em1=’r’; var em2=’i’; var em3=’v’; var em4=’i’; var em5=’g’; var em6=’@’; var em7=’i’; var em8=’r’; var em9=’f’; var em10=’u’; var em11=’.’; var em12=’s’; var em13=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, RPF
Jan-Erik Wahlund
Docent
+46 18 4715946
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’j’; var em1=’a’; var em2=’n’; var em3=’-‘; var em4=’e’; var em5=’r’; var em6=’i’; var em7=’k’; var em8=’.’; var em9=’w’; var em10=’a’; var em11=’h’; var em12=’l’; var em13=’u’; var em14=’n’; var em15=’d’; var em16=’@’; var em17=’i’; var em18=’r’; var em19=’f’; var em20=’u’; var em21=’.’; var em22=’s’; var em23=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, RPF
Emiliya Yordanova
Forskare
+46 18 4715930
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’e’; var em1=’y’; var em2=’a’; var em3=’@’; var em4=’i’; var em5=’r’; var em6=’f’; var em7=’u’; var em8=’.’; var em9=’s’; var em10=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, RPF