IRF i Kiruna

IRF i Kiruna

Huvudkontoret för IRF är belägen i Rymdcampus i Kiruna, ca 8 km öster om Kiruna efter väg E10.


Centrala funktioner


Stas Barabash
Föreståndare
+46 980 79122
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’s’; var em1=’t’; var em2=’a’; var em3=’s’; var em4=’.’; var em5=’b’; var em6=’a’; var em7=’r’; var em8=’a’; var em9=’b’; var em10=’a’; var em11=’s’; var em12=’h’; var em13=’@’; var em14=’i’; var em15=’r’; var em16=’f’; var em17=’.’; var em18=’s’; var em19=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Mats André
Biträdande föreståndare
+46 18 4715913
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’m’; var em1=’a’; var em2=’t’; var em3=’s’; var em4=’.’; var em5=’a’; var em6=’n’; var em7=’d’; var em8=’r’; var em9=’e’; var em10=’@’; var em11=’i’; var em12=’r’; var em13=’f’; var em14=’u’; var em15=’.’; var em16=’s’; var em17=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Anna-Karin Ukonsaari
Ekonomichef
+46 980 79054
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’a’; var em1=’n’; var em2=’n’; var em3=’a’; var em4=’-‘; var em5=’k’; var em6=’a’; var em7=’r’; var em8=’i’; var em9=’n’; var em10=’.’; var em11=’u’; var em12=’k’; var em13=’o’; var em14=’n’; var em15=’s’; var em16=’a’; var em17=’a’; var em18=’r’; var em19=’i’; var em20=’@’; var em21=’i’; var em22=’r’; var em23=’f’; var em24=’.’; var em25=’s’; var em26=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Rick McGregor
Informationsansvarig
+46 980 79178
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’r’; var em1=’i’; var em2=’c’; var em3=’k’; var em4=’.’; var em5=’m’; var em6=’c’; var em7=’g’; var em8=’r’; var em9=’e’; var em10=’g’; var em11=’o’; var em12=’r’; var em13=’@’; var em14=’i’; var em15=’r’; var em16=’f’; var em17=’.’; var em18=’s’; var em19=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Cecilia Flemström
Personalchef
+46 980 79065
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’c’; var em1=’e’; var em2=’c’; var em3=’i’; var em4=’l’; var em5=’i’; var em6=’a’; var em7=’.’; var em8=’f’; var em9=’l’; var em10=’e’; var em11=’m’; var em12=’s’; var em13=’t’; var em14=’r’; var em15=’o’; var em16=’m’; var em17=’@’; var em18=’i’; var em19=’r’; var em20=’f’; var em21=’.’; var em22=’s’; var em23=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Carina Gunillasson
Registrator
+46 980 79075
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’r’; var em1=’e’; var em2=’g’; var em3=’i’; var em4=’s’; var em5=’t’; var em6=’r’; var em7=’a’; var em8=’t’; var em9=’o’; var em10=’r’; var em11=’@’; var em12=’i’; var em13=’r’; var em14=’f’; var em15=’.’; var em16=’s’; var em17=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se

Forskningsprogram

Solar System Physics and Space Technology/Solsystemets fysik och rymdteknik
Head of Programme: Prof. Stas Barabash
Solar Terrestrial and Atmospheric Research/Sol, rymd och atmosfär
Head of Programme: Dr Johan Kero
Observatory/Observatorieverksamhet
Head of Programme: Dr Urban Brändström

Personal

Vesa Alatalo
Tekniker
+46 980 79040
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’v’; var em1=’e’; var em2=’s’; var em3=’a’; var em4=’.’; var em5=’a’; var em6=’l’; var em7=’a’; var em8=’t’; var em9=’a’; var em10=’l’; var em11=’o’; var em12=’@’; var em13=’i’; var em14=’r’; var em15=’f’; var em16=’.’; var em17=’s’; var em18=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Technical Group
Herman Andersson
Teknisk chef för teknikgruppen
+46 980 79034
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’h’; var em1=’e’; var em2=’r’; var em3=’m’; var em4=’a’; var em5=’n’; var em6=’.’; var em7=’a’; var em8=’n’; var em9=’d’; var em10=’e’; var em11=’r’; var em12=’s’; var em13=’s’; var em14=’o’; var em15=’n’; var em16=’@’; var em17=’i’; var em18=’r’; var em19=’f’; var em20=’.’; var em21=’s’; var em22=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Technical Group, SSPT
Stas Barabash
Föreståndare
+46 980 79122
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’s’; var em1=’t’; var em2=’a’; var em3=’s’; var em4=’.’; var em5=’b’; var em6=’a’; var em7=’r’; var em8=’a’; var em9=’b’; var em10=’a’; var em11=’s’; var em12=’h’; var em13=’@’; var em14=’i’; var em15=’r’; var em16=’f’; var em17=’.’; var em18=’s’; var em19=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, SSPT
Evgenia Belova
Docent
+46 980 79112
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’e’; var em1=’v’; var em2=’g’; var em3=’e’; var em4=’n’; var em5=’i’; var em6=’a’; var em7=’.’; var em8=’b’; var em9=’e’; var em10=’l’; var em11=’o’; var em12=’v’; var em13=’a’; var em14=’@’; var em15=’i’; var em16=’r’; var em17=’f’; var em18=’.’; var em19=’s’; var em20=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, STAR
Sofia Bergman
PhD Student
+46 980 79005
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’s’; var em1=’o’; var em2=’f’; var em3=’i’; var em4=’a’; var em5=’.’; var em6=’b’; var em7=’e’; var em8=’r’; var em9=’g’; var em10=’m’; var em11=’a’; var em12=’n’; var em13=’@’; var em14=’i’; var em15=’r’; var em16=’f’; var em17=’.’; var em18=’s’; var em19=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, SSPT
Urban Brändström
Forskare, Head of Observatory Programme
+46 980 79126
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’u’; var em1=’r’; var em2=’b’; var em3=’a’; var em4=’n’; var em5=’.’; var em6=’b’; var em7=’r’; var em8=’a’; var em9=’n’; var em10=’d’; var em11=’s’; var em12=’t’; var em13=’r’; var em14=’o’; var em15=’m’; var em16=’@’; var em17=’i’; var em18=’r’; var em19=’f’; var em20=’.’; var em21=’s’; var em22=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, KAGO
Peter Dalin
Forskare
+46 980 79023
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’p’; var em1=’e’; var em2=’t’; var em3=’e’; var em4=’r’; var em5=’.’; var em6=’d’; var em7=’a’; var em8=’l’; var em9=’i’; var em10=’n’; var em11=’@’; var em12=’i’; var em13=’r’; var em14=’f’; var em15=’.’; var em16=’s’; var em17=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, STAR
Andreas Edström
Ingenjör
+46 980 79055
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’a’; var em1=’n’; var em2=’d’; var em3=’r’; var em4=’e’; var em5=’a’; var em6=’s’; var em7=’.’; var em8=’e’; var em9=’d’; var em10=’s’; var em11=’t’; var em12=’r’; var em13=’o’; var em14=’m’; var em15=’@’; var em16=’i’; var em17=’r’; var em18=’f’; var em19=’.’; var em20=’s’; var em21=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Technical Group, SSPT
Shahab Fatemi
Forskare
+46 980 79106
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’s’; var em1=’h’; var em2=’a’; var em3=’h’; var em4=’a’; var em5=’b’; var em6=’.’; var em7=’f’; var em8=’a’; var em9=’t’; var em10=’e’; var em11=’m’; var em12=’i’; var em13=’@’; var em14=’i’; var em15=’r’; var em16=’f’; var em17=’.’; var em18=’s’; var em19=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, SSPT
Cecilia Flemström
Personalchef
+46 980 79065
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’c’; var em1=’e’; var em2=’c’; var em3=’i’; var em4=’l’; var em5=’i’; var em6=’a’; var em7=’.’; var em8=’f’; var em9=’l’; var em10=’e’; var em11=’m’; var em12=’s’; var em13=’t’; var em14=’r’; var em15=’o’; var em16=’m’; var em17=’@’; var em18=’i’; var em19=’r’; var em20=’f’; var em21=’.’; var em22=’s’; var em23=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Administration
Tomoko Futaana
Restaurant Assistant
+46 980 79026
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’t’; var em1=’o’; var em2=’m’; var em3=’o’; var em4=’k’; var em5=’o’; var em6=’.’; var em7=’f’; var em8=’u’; var em9=’t’; var em10=’a’; var em11=’a’; var em12=’n’; var em13=’a’; var em14=’@’; var em15=’i’; var em16=’r’; var em17=’f’; var em18=’.’; var em19=’s’; var em20=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Food Group
Yoshifumi Futaana
Forskare
+46 980 79025
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’y’; var em1=’o’; var em2=’s’; var em3=’h’; var em4=’i’; var em5=’f’; var em6=’u’; var em7=’m’; var em8=’i’; var em9=’.’; var em10=’f’; var em11=’u’; var em12=’t’; var em13=’a’; var em14=’a’; var em15=’n’; var em16=’a’; var em17=’@’; var em18=’i’; var em19=’r’; var em20=’f’; var em21=’.’; var em22=’s’; var em23=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, SSPT
Carina Gunillasson
Registrator
+46 980 79075
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’c’; var em1=’a’; var em2=’r’; var em3=’i’; var em4=’n’; var em5=’a’; var em6=’.’; var em7=’g’; var em8=’u’; var em9=’n’; var em10=’i’; var em11=’l’; var em12=’l’; var em13=’a’; var em14=’s’; var em15=’s’; var em16=’o’; var em17=’n’; var em18=’@’; var em19=’i’; var em20=’r’; var em21=’f’; var em22=’.’; var em23=’s’; var em24=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Administration
Stefan Hedlund
Intendent
+46 980 79020
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’s’; var em1=’t’; var em2=’e’; var em3=’f’; var em4=’a’; var em5=’n’; var em6=’.’; var em7=’h’; var em8=’e’; var em9=’d’; var em10=’l’; var em11=’u’; var em12=’n’; var em13=’d’; var em14=’@’; var em15=’i’; var em16=’r’; var em17=’f’; var em18=’.’; var em19=’s’; var em20=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Administration
Annika Holmblad
Löneadministratör
+46 980 79042
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’a’; var em1=’n’; var em2=’n’; var em3=’i’; var em4=’k’; var em5=’a’; var em6=’.’; var em7=’h’; var em8=’o’; var em9=’l’; var em10=’m’; var em11=’b’; var em12=’l’; var em13=’a’; var em14=’d’; var em15=’@’; var em16=’i’; var em17=’r’; var em18=’f’; var em19=’.’; var em20=’s’; var em21=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Administration
Mats Holmström
Docent
+46 980 79186
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’m’; var em1=’a’; var em2=’t’; var em3=’s’; var em4=’.’; var em5=’h’; var em6=’o’; var em7=’l’; var em8=’m’; var em9=’s’; var em10=’t’; var em11=’r’; var em12=’o’; var em13=’m’; var em14=’@’; var em15=’i’; var em16=’r’; var em17=’f’; var em18=’.’; var em19=’s’; var em20=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, SSPT
Leif Kalla
Systemprogrammerare
+46 980 79016
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’l’; var em1=’e’; var em2=’i’; var em3=’f’; var em4=’.’; var em5=’k’; var em6=’a’; var em7=’l’; var em8=’l’; var em9=’a’; var em10=’@’; var em11=’i’; var em12=’r’; var em13=’f’; var em14=’.’; var em15=’s’; var em16=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Computer Group, SSPT
Stefan Karlsson
Forskningsingenjör
+46 980 79029
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’s’; var em1=’t’; var em2=’e’; var em3=’f’; var em4=’a’; var em5=’n’; var em6=’.’; var em7=’k’; var em8=’a’; var em9=’r’; var em10=’l’; var em11=’s’; var em12=’s’; var em13=’o’; var em14=’n’; var em15=’@’; var em16=’i’; var em17=’r’; var em18=’f’; var em19=’.’; var em20=’s’; var em21=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Technical Group, SSPT
Daniel Kastinen
Doktorand
+46 980 79172
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’d’; var em1=’a’; var em2=’n’; var em3=’i’; var em4=’e’; var em5=’l’; var em6=’.’; var em7=’k’; var em8=’a’; var em9=’s’; var em10=’t’; var em11=’i’; var em12=’n’; var em13=’e’; var em14=’n’; var em15=’@’; var em16=’i’; var em17=’r’; var em18=’f’; var em19=’.’; var em20=’s’; var em21=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, STAR
Mate Kerenyi
Forskningsingenjör
+46 980 79002
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’m’; var em1=’a’; var em2=’t’; var em3=’e’; var em4=’.’; var em5=’k’; var em6=’e’; var em7=’r’; var em8=’e’; var em9=’n’; var em10=’y’; var em11=’i’; var em12=’@’; var em13=’i’; var em14=’r’; var em15=’f’; var em16=’.’; var em17=’s’; var em18=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Technical Group, SSPT
Johan Kero
Forskare, Head of Programme
+46 980 79084
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’j’; var em1=’o’; var em2=’h’; var em3=’a’; var em4=’n’; var em5=’.’; var em6=’k’; var em7=’e’; var em8=’r’; var em9=’o’; var em10=’@’; var em11=’i’; var em12=’r’; var em13=’f’; var em14=’.’; var em15=’s’; var em16=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, STAR
Sheila Kirkwood
Project worker
+
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’s’; var em1=’h’; var em2=’e’; var em3=’i’; var em4=’l’; var em5=’a’; var em6=’.’; var em7=’k’; var em8=’i’; var em9=’r’; var em10=’k’; var em11=’w’; var em12=’o’; var em13=’o’; var em14=’d’; var em15=’@’; var em16=’i’; var em17=’r’; var em18=’f’; var em19=’.’; var em20=’s’; var em21=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, STAR
Annelie Klint Nilsson
Informatör
+46 980 79076
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’a’; var em1=’n’; var em2=’n’; var em3=’e’; var em4=’l’; var em5=’i’; var em6=’e’; var em7=’.’; var em8=’k’; var em9=’l’; var em10=’i’; var em11=’n’; var em12=’t’; var em13=’-‘; var em14=’n’; var em15=’i’; var em16=’l’; var em17=’s’; var em18=’s’; var em19=’o’; var em20=’n’; var em21=’@’; var em22=’i’; var em23=’r’; var em24=’f’; var em25=’.’; var em26=’s’; var em27=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Administration
Tsubasa Kotani
+
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’t’; var em1=’s’; var em2=’u’; var em3=’b’; var em4=’a’; var em5=’s’; var em6=’a’; var em7=’.’; var em8=’k’; var em9=’o’; var em10=’t’; var em11=’a’; var em12=’n’; var em13=’i’; var em14=’@’; var em15=’i’; var em16=’r’; var em17=’f’; var em18=’.’; var em19=’s’; var em20=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Guests, SSPT
Robert Labudda
Programmerare
+4698079003
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’r’; var em1=’o’; var em2=’b’; var em3=’e’; var em4=’r’; var em5=’t’; var em6=’.’; var em7=’l’; var em8=’a’; var em9=’b’; var em10=’u’; var em11=’d’; var em12=’d’; var em13=’a’; var em14=’@’; var em15=’i’; var em16=’r’; var em17=’f’; var em18=’.’; var em19=’s’; var em20=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
SSPT, Technical Group
Anders Lejon
Vaktmästare
+46 980 79028
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’a’; var em1=’n’; var em2=’d’; var em3=’e’; var em4=’r’; var em5=’s’; var em6=’.’; var em7=’l’; var em8=’e’; var em9=’j’; var em10=’o’; var em11=’n’; var em12=’@’; var em13=’i’; var em14=’r’; var em15=’f’; var em16=’.’; var em17=’s’; var em18=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Administration
Andreas Lindström
IT Technician
+46 980 79015
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’a’; var em1=’n’; var em2=’d’; var em3=’r’; var em4=’e’; var em5=’a’; var em6=’s’; var em7=’.’; var em8=’l’; var em9=’i’; var em10=’n’; var em11=’d’; var em12=’s’; var em13=’t’; var em14=’r’; var em15=’o’; var em16=’m’; var em17=’@’; var em18=’i’; var em19=’r’; var em20=’f’; var em21=’.’; var em22=’s’; var em23=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Computer Group
Mats Luspa
System programmer
+46 980 79022
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’m’; var em1=’a’; var em2=’t’; var em3=’s’; var em4=’.’; var em5=’l’; var em6=’u’; var em7=’s’; var em8=’p’; var em9=’a’; var em10=’@’; var em11=’i’; var em12=’r’; var em13=’f’; var em14=’.’; var em15=’s’; var em16=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Computer Group
Lennart Lövqvist
Forskningsingenjör EISCAT
+46 980 79062
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’l’; var em1=’e’; var em2=’n’; var em3=’n’; var em4=’a’; var em5=’r’; var em6=’t’; var em7=’.’; var em8=’l’; var em9=’o’; var em10=’v’; var em11=’q’; var em12=’v’; var em13=’i’; var em14=’s’; var em15=’t’; var em16=’@’; var em17=’i’; var em18=’r’; var em19=’f’; var em20=’.’; var em21=’s’; var em22=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Eiscat Site
Bengt-Ove Martinsson
Tekniker
+46 980 79001
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’b’; var em1=’e’; var em2=’n’; var em3=’g’; var em4=’t’; var em5=’o’; var em6=’v’; var em7=’e’; var em8=’.’; var em9=’m’; var em10=’a’; var em11=’r’; var em12=’t’; var em13=’i’; var em14=’n’; var em15=’s’; var em16=’s’; var em17=’o’; var em18=’n’; var em19=’@’; var em20=’i’; var em21=’r’; var em22=’f’; var em23=’.’; var em24=’s’; var em25=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Technical Group, SSPT
Rick McGregor
Informationsansvarig
+46 980 79178
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’r’; var em1=’i’; var em2=’c’; var em3=’k’; var em4=’.’; var em5=’m’; var em6=’c’; var em7=’g’; var em8=’r’; var em9=’e’; var em10=’g’; var em11=’o’; var em12=’r’; var em13=’@’; var em14=’i’; var em15=’r’; var em16=’f’; var em17=’.’; var em18=’s’; var em19=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Administration
Daria Mikhaylova
Ingenjör
+46 980 79048
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’d’; var em1=’a’; var em2=’r’; var em3=’i’; var em4=’a’; var em5=’.’; var em6=’m’; var em7=’i’; var em8=’k’; var em9=’h’; var em10=’a’; var em11=’y’; var em12=’l’; var em13=’o’; var em14=’v’; var em15=’a’; var em16=’@’; var em17=’i’; var em18=’r’; var em19=’f’; var em20=’.’; var em21=’s’; var em22=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Technical Group, KAGO
Hjördis Mämmi
Ekonomiadministratör
+46 980 79077
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’h’; var em1=’j’; var em2=’o’; var em3=’r’; var em4=’d’; var em5=’i’; var em6=’s’; var em7=’.’; var em8=’m’; var em9=’a’; var em10=’m’; var em11=’m’; var em12=’i’; var em13=’@’; var em14=’i’; var em15=’r’; var em16=’f’; var em17=’.’; var em18=’s’; var em19=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Administration
Maike Neuland
Gästforskare
+46 980 79107
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’m’; var em1=’a’; var em2=’i’; var em3=’k’; var em4=’e’; var em5=’.’; var em6=’n’; var em7=’e’; var em8=’u’; var em9=’l’; var em10=’a’; var em11=’n’; var em12=’d’; var em13=’@’; var em14=’i’; var em15=’r’; var em16=’f’; var em17=’.’; var em18=’s’; var em19=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, SSPT
Hans Nilsson
Docent, Computer Group Manager
+46 980 79127
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’h’; var em1=’a’; var em2=’n’; var em3=’s’; var em4=’.’; var em5=’n’; var em6=’i’; var em7=’l’; var em8=’s’; var em9=’s’; var em10=’o’; var em11=’n’; var em12=’@’; var em13=’i’; var em14=’r’; var em15=’f’; var em16=’.’; var em17=’s’; var em18=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, STAR
Carol Norberg
Docent
+
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’c’; var em1=’a’; var em2=’r’; var em3=’o’; var em4=’l’; var em5=’.’; var em6=’n’; var em7=’o’; var em8=’r’; var em9=’b’; var em10=’e’; var em11=’r’; var em12=’g’; var em13=’@’; var em14=’i’; var em15=’r’; var em16=’f’; var em17=’.’; var em18=’s’; var em19=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists
Pelle Nordström
Exjobbare
+
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’p’; var em1=’e’; var em2=’l’; var em3=’l’; var em4=’e’; var em5=’.’; var em6=’n’; var em7=’o’; var em8=’r’; var em9=’d’; var em10=’s’; var em11=’t’; var em12=’r’; var em13=’o’; var em14=’m’; var em15=’@’; var em16=’i’; var em17=’r’; var em18=’f’; var em19=’.’; var em20=’s’; var em21=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, STAR
Magnus Oja
Forskningsingenjör
+46 980 79179
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’m’; var em1=’a’; var em2=’g’; var em3=’n’; var em4=’u’; var em5=’s’; var em6=’.’; var em7=’o’; var em8=’j’; var em9=’a’; var em10=’@’; var em11=’i’; var em12=’r’; var em13=’f’; var em14=’.’; var em15=’s’; var em16=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Technical Group, SSPT
Jonas Olsen
Forskningsingenjör
+46 980 79041
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’j’; var em1=’o’; var em2=’n’; var em3=’a’; var em4=’s’; var em5=’.’; var em6=’o’; var em7=’l’; var em8=’s’; var em9=’e’; var em10=’n’; var em11=’@’; var em12=’i’; var em13=’r’; var em14=’f’; var em15=’.’; var em16=’s’; var em17=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Technical Group, SSPT
Rikard Ottemark
Forskningsingenjör
+4698079043
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’r’; var em1=’i’; var em2=’k’; var em3=’a’; var em4=’r’; var em5=’d’; var em6=’.’; var em7=’o’; var em8=’t’; var em9=’t’; var em10=’e’; var em11=’m’; var em12=’a’; var em13=’r’; var em14=’k’; var em15=’@’; var em16=’i’; var em17=’r’; var em18=’f’; var em19=’.’; var em20=’s’; var em21=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Technical Group, SSPT
Moa Persson
Doktorand
+46 980 79108
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’m’; var em1=’o’; var em2=’a’; var em3=’.’; var em4=’p’; var em5=’e’; var em6=’r’; var em7=’s’; var em8=’s’; var em9=’o’; var em10=’n’; var em11=’@’; var em12=’i’; var em13=’r’; var em14=’f’; var em15=’.’; var em16=’s’; var em17=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, SSPT
Joakim Peterson
+46 980 79036
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’j’; var em1=’o’; var em2=’a’; var em3=’k’; var em4=’i’; var em5=’m’; var em6=’.’; var em7=’p’; var em8=’e’; var em9=’t’; var em10=’e’; var em11=’r’; var em12=’s’; var em13=’o’; var em14=’n’; var em15=’@’; var em16=’i’; var em17=’r’; var em18=’f’; var em19=’.’; var em20=’s’; var em21=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Technical Group
Angele Pontoni
+46 980 79079
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’a’; var em1=’n’; var em2=’g’; var em3=’e’; var em4=’l’; var em5=’e’; var em6=’.’; var em7=’p’; var em8=’o’; var em9=’n’; var em10=’t’; var em11=’o’; var em12=’n’; var em13=’i’; var em14=’@’; var em15=’i’; var em16=’r’; var em17=’f’; var em18=’.’; var em19=’s’; var em20=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, SSPT
Uwe Raffalski
Docent
+46 980 79021
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’u’; var em1=’w’; var em2=’e’; var em3=’.’; var em4=’r’; var em5=’a’; var em6=’f’; var em7=’f’; var em8=’a’; var em9=’l’; var em10=’s’; var em11=’k’; var em12=’i’; var em13=’@’; var em14=’i’; var em15=’r’; var em16=’f’; var em17=’.’; var em18=’s’; var em19=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, KAGO
Stefan Riekkola
Chef
+46 980 79027
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’s’; var em1=’t’; var em2=’e’; var em3=’f’; var em4=’a’; var em5=’n’; var em6=’.’; var em7=’r’; var em8=’i’; var em9=’e’; var em10=’k’; var em11=’k’; var em12=’o’; var em13=’l’; var em14=’a’; var em15=’@’; var em16=’i’; var em17=’r’; var em18=’f’; var em19=’.’; var em20=’s’; var em21=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Food Group
Tima Sergienko
Forskare
+46 980 79071
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’t’; var em1=’i’; var em2=’m’; var em3=’a’; var em4=’.’; var em5=’s’; var em6=’e’; var em7=’r’; var em8=’g’; var em9=’i’; var em10=’e’; var em11=’n’; var em12=’k’; var em13=’o’; var em14=’@’; var em15=’i’; var em16=’r’; var em17=’f’; var em18=’.’; var em19=’s’; var em20=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, STAR
Manabu Shimoyama
Forskare
+46 980 79086
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’m’; var em1=’a’; var em2=’n’; var em3=’a’; var em4=’b’; var em5=’u’; var em6=’.’; var em7=’s’; var em8=’h’; var em9=’i’; var em10=’m’; var em11=’o’; var em12=’y’; var em13=’a’; var em14=’m’; var em15=’a’; var em16=’@’; var em17=’i’; var em18=’r’; var em19=’f’; var em20=’.’; var em21=’s’; var em22=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, SSPT
Atakan Sirin
Research engineer
+46 980 79046
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’a’; var em1=’t’; var em2=’a’; var em3=’k’; var em4=’a’; var em5=’n’; var em6=’.’; var em7=’s’; var em8=’i’; var em9=’r’; var em10=’i’; var em11=’n’; var em12=’@’; var em13=’i’; var em14=’r’; var em15=’f’; var em16=’.’; var em17=’s’; var em18=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Technical Group, SSPT
Gabriella Stenberg Wieser
Forskare
+46 980 79014
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’g’; var em1=’a’; var em2=’b’; var em3=’r’; var em4=’i’; var em5=’e’; var em6=’l’; var em7=’l’; var em8=’a’; var em9=’.’; var em10=’s’; var em11=’t’; var em12=’e’; var em13=’n’; var em14=’b’; var em15=’e’; var em16=’r’; var em17=’g’; var em18=’@’; var em19=’i’; var em20=’r’; var em21=’f’; var em22=’.’; var em23=’s’; var em24=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, SSPT
Ulf Stenmark
Tekniker
+46 980 79031
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’u’; var em1=’l’; var em2=’f’; var em3=’.’; var em4=’s’; var em5=’t’; var em6=’e’; var em7=’n’; var em8=’m’; var em9=’a’; var em10=’r’; var em11=’k’; var em12=’@’; var em13=’i’; var em14=’r’; var em15=’f’; var em16=’.’; var em17=’s’; var em18=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Administration
Csilla Szasz
Programmerare
+46 980 79114
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’c’; var em1=’s’; var em2=’i’; var em3=’l’; var em4=’l’; var em5=’a’; var em6=’.’; var em7=’s’; var em8=’z’; var em9=’a’; var em10=’s’; var em11=’z’; var em12=’@’; var em13=’i’; var em14=’r’; var em15=’f’; var em16=’.’; var em17=’s’; var em18=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Computer Group
Anna-Karin Ukonsaari
Ekonomichef
+46 980 79054
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’a’; var em1=’n’; var em2=’n’; var em3=’a’; var em4=’-‘; var em5=’k’; var em6=’a’; var em7=’r’; var em8=’i’; var em9=’n’; var em10=’.’; var em11=’u’; var em12=’k’; var em13=’o’; var em14=’n’; var em15=’s’; var em16=’a’; var em17=’a’; var em18=’r’; var em19=’i’; var em20=’@’; var em21=’i’; var em22=’r’; var em23=’f’; var em24=’.’; var em25=’s’; var em26=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Administration
David Upton
Research engineer
+46 980 79035
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’d’; var em1=’a’; var em2=’v’; var em3=’i’; var em4=’d’; var em5=’.’; var em6=’u’; var em7=’p’; var em8=’t’; var em9=’o’; var em10=’n’; var em11=’@’; var em12=’i’; var em13=’r’; var em14=’f’; var em15=’.’; var em16=’s’; var em17=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Technical Group
Lars-Göran Vanhainen
Forskningsingenjör
+46 980 79113
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’l’; var em1=’a’; var em2=’r’; var em3=’s’; var em4=’g’; var em5=’@’; var em6=’i’; var em7=’r’; var em8=’f’; var em9=’.’; var em10=’s’; var em11=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Technical Group, KAGO
Anisa Vlassova
Ekonomiadministratör
+46 980 79009
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’a’; var em1=’n’; var em2=’i’; var em3=’s’; var em4=’a’; var em5=’.’; var em6=’v’; var em7=’l’; var em8=’a’; var em9=’s’; var em10=’s’; var em11=’o’; var em12=’v’; var em13=’a’; var em14=’@’; var em15=’i’; var em16=’r’; var em17=’f’; var em18=’.’; var em19=’s’; var em20=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Administration
Peter Voelger
Forskare
+46 980 79111
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’p’; var em1=’e’; var em2=’t’; var em3=’e’; var em4=’r’; var em5=’.’; var em6=’v’; var em7=’o’; var em8=’e’; var em9=’l’; var em10=’g’; var em11=’e’; var em12=’r’; var em13=’@’; var em14=’i’; var em15=’r’; var em16=’f’; var em17=’.’; var em18=’s’; var em19=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, STAR
Andrii Voshchepynets
Postdoktor
+46 980 79176
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’a’; var em1=’n’; var em2=’d’; var em3=’r’; var em4=’i’; var em5=’i’; var em6=’.’; var em7=’v’; var em8=’o’; var em9=’s’; var em10=’h’; var em11=’c’; var em12=’h’; var em13=’e’; var em14=’p’; var em15=’y’; var em16=’n’; var em17=’e’; var em18=’t’; var em19=’s’; var em20=’@’; var em21=’i’; var em22=’r’; var em23=’f’; var em24=’.’; var em25=’s’; var em26=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, SSPT
Xiao-Dong Wang
Forskare
+46 980 79008
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’w’; var em1=’a’; var em2=’n’; var em3=’g’; var em4=’@’; var em5=’i’; var em6=’r’; var em7=’f’; var em8=’.’; var em9=’s’; var em10=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, SSPT
Martin Wieser
Forskare
+46 980 79198
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’m’; var em1=’a’; var em2=’r’; var em3=’t’; var em4=’i’; var em5=’n’; var em6=’.’; var em7=’w’; var em8=’i’; var em9=’e’; var em10=’s’; var em11=’e’; var em12=’r’; var em13=’@’; var em14=’i’; var em15=’r’; var em16=’f’; var em17=’.’; var em18=’s’; var em19=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, SSPT
Hayley Williamson
Postdoktor
+46 980 79010
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’h’; var em1=’a’; var em2=’y’; var em3=’l’; var em4=’e’; var em5=’y’; var em6=’.’; var em7=’w’; var em8=’i’; var em9=’l’; var em10=’l’; var em11=’i’; var em12=’a’; var em13=’m’; var em14=’s’; var em15=’o’; var em16=’n’; var em17=’@’; var em18=’i’; var em19=’r’; var em20=’f’; var em21=’.’; var em22=’s’; var em23=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, SSPT
Philipp Wittmann
Doktorand
+46 980 79073
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’p’; var em1=’h’; var em2=’i’; var em3=’l’; var em4=’i’; var em5=’p’; var em6=’p’; var em7=’.’; var em8=’w’; var em9=’i’; var em10=’t’; var em11=’t’; var em12=’m’; var em13=’a’; var em14=’n’; var em15=’n’; var em16=’@’; var em17=’i’; var em18=’r’; var em19=’f’; var em20=’.’; var em21=’s’; var em22=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, SSPT
Magdalena Wäppling
Förvaltningshandläggare
+46 980 79087
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’m’; var em1=’a’; var em2=’g’; var em3=’d’; var em4=’a’; var em5=’l’; var em6=’e’; var em7=’n’; var em8=’a’; var em9=’.’; var em10=’w’; var em11=’a’; var em12=’p’; var em13=’p’; var em14=’l’; var em15=’i’; var em16=’n’; var em17=’g’; var em18=’@’; var em19=’i’; var em20=’r’; var em21=’f’; var em22=’.’; var em23=’s’; var em24=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Administration
Maria Wästle
Ledningsadministratör
+46 980 79072
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’m’; var em1=’a’; var em2=’r’; var em3=’i’; var em4=’a’; var em5=’.’; var em6=’w’; var em7=’a’; var em8=’s’; var em9=’t’; var em10=’l’; var em11=’e’; var em12=’@’; var em13=’i’; var em14=’r’; var em15=’f’; var em16=’.’; var em17=’s’; var em18=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Administration
Masatoshi Yamauchi
Forskare
+46 980 79120
var em_mt = ‘ma’ +’il’+ ‘to’ + ‘:’; var em0=’M’; var em1=’.’; var em2=’Y’; var em3=’a’; var em4=’m’; var em5=’a’; var em6=’u’; var em7=’c’; var em8=’h’; var em9=’i’; var em10=’@’; var em11=’i’; var em12=’r’; var em13=’f’; var em14=’.’; var em15=’s’; var em16=’e’; var href = ‘‘;document.write(href); irf_&_irf_dot_se
Scientists, STP