Interball 1 och 2 (Promics-3)

Interball 1 och 2 var ryska satelliter som sköts upp i mitten av 1990-talet för att studera olika plasmaprocesser i jordens magnetosfär. Båda satelliterna var försedda med en sub-satellit. Huvudsatelliterna studerade solvindens påverkan på jordens geomagnetiska svans samt olika norrskensprocesser.

Interball 1 sköts upp i augusti 1995 med fokus på studier av solvinden, jordens geomagnetiska svans och den yttre magnetosfären. Interball 2 sköts upp i augusti 1996 för studier av jordens inre magnetosfär och norrskenszoner.

Interball 1. Foto: IKI

IRF i Kiruna medverkade till två identiska instrument, Promics-3, placerade på de två huvudsatelliterna. Promics-3 utförde tredimensionella mätningar av fördelningen av joner och elektroner.

Tack vare satelliternas identiska instrument gjordes även direkta jämförelser av hur partiklarna fördelade sig.
Huvudansvarig vid IRF var Ingrid Sandahl, (avled 2011).

Interball-projektet omfattade insatser från ett stort internationellt samfund i Ryssland tillsammans med Österrike, Bulgarien, Kanada, Tjeckien, den europeiska rymdorganisationen ESA, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Kirgizien, Polen, Rumänien, Slovakien, Sverige, Storbritannien och Ukraina.

Uppsändning:
Interball 1: 3 augusti 1995 från Plesetsk, Ryssland.
Interball 2: 29 augusti 1996 från Plesetsk, Ryssland.

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at