Forskningsprogram för Solär-terrester fysik

Forskarna i programmet Solär-terrester fysik studerar hur vår närmiljö i rymden fungerar samt vilka effekter variationer på solen och i solkoronan har på jorden.

Solvinden, joniserad gas från solkoronan, påverkar jorden, speciellt jonosfären och magnetosfären (de joniserade övre delarna av atmosfären och plasmaområdet nära jorden som kontrolleras av jordens magnetfält). Solaktiviteten orsakar norrsken och olika typer av störningar i magnetosfären, jonosfären och på jorden som i sin tur kan påverka olika tekniska system. Meteoroider och rymdskrot kan orsaka ljusfenomen (meteorer) samt leda till stor skada om de lyckas nå jordytan, träffa rymdfarkoster eller explodera i jordens atmosfär.

Forskningen är indelad i följande tematiska områden:

  • Grundforskning om solaktiviteten: hur solstormar uppkommer och vad som förklarar deras styrka.
  • Plasmafysikaliska processer i jordens jonosfär och magnetosfär: hur plasma reagerar på olika former av energiföden.
  • Optiska ljusfenomen i jonosfären: meteorer och hur olika typer av norrskensstrukturer uppkommer.
  • Tillämpad forskning: hur solen och rymdvädret påverkar tekniska system på jorden och i rymden. Detta område inkluderar även vissa rymd- och atmosfärsfenomen som kan identifieras med infraljud och radar.

Anställda inom programmet för solär-terrester fysik finns vid IRF i Kiruna, Umeå, Uppsala och Lund.