Ökad kunskap för framtida rymdväderprognoser

Ett flerårigt forskningsprojekt ska öka forskarnas kunskap om ett solutbrotts olika skeenden eftersom att dessa kan påverka samhällskritisk infrastruktur. På sikt kommer Sverige därmed att förses med tillförlitligare rymdväderprognoser. 

En solstorm startar en kedja av händelser från solens inre, via koronan och solvinden, till jordens närhet och jordytan. I sällsynta fall sker extrema solutbrott som kan leda till allvarliga konsekvenser för samhället.

Foto: NASA.

I den nationella risk- och förmågebedömningen 2014 konstaterade Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, att en extremt kraftig solstorm kan leda till långvariga och omfattande avbrott i eltillförseln och därmed få allvarliga konsekvenser för samhället.

Solstormar kan inte förhindras, men ökad kunskap, tillförlitliga prognoser och tidiga varningar kan på sikt ge Sverige större möjligheter att tidigt sätta in åtgärder vid en förestående solstorm.

Utveckla, verifiera och säkerhetsställa underlag

För att kunna göra bra prognoser av effekterna av ett solutbrott måste forskarna ha god förståelse för den kedja av händelser som ger upphov till effekten.

Trots att gedigen kunskap redan finns inom området fattas det fortfarande en del pusselbitar kring de grundläggande fysikaliska processerna. Fokus inom projektet är att förstå fler av dessa processer för att kunna utveckla, verifiera och säkerhetsställa underlaget för framtida rymdväderprognoser.

MSB finansierar det 5-åriga projektet som genomförs av IRF tillsammans med Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och Institutet för solfysik vid Stockholms universitet.

Konferens i Uppsala

Den 9-10 november 2017 anordnade projektet en konferens i Uppsala med titeln: The Chain from the Sun to the Earth – What do we need and what can Sweden provide?

Vid konferensen deltog cirka 40 deltagare, bland annat från Försvarsdepartementet, Försvarshögskolan, Försvarsmakten, IRF, KTH, Luftfartsverket, Rymdstyrelsen, SMHI, Svenska Kraftnät, Sveriges geologiska undersökning, Transportstyrelsen, Uppsala universitet och Aalto-universitetet i Finland.

Presentationer från konferensen finns samlade här.

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at