Forskningsprogram för polaratmosfär

Vårt program för polaratmosfärsforskning fokuserar på atmosfärsstudier i de polara och polarnära områdena i både Arktis och Antarktis.

Mätinstrumenten som forskarna i första hand använder finns i polarområdena och forskningen avser fenomen som är specifika för de polara regionerna, t ex effekten av infallande hög- energipartiklar från rymden, av polarvirveln i stratosfären under vintern och av den mycket kalla polara mesopausen under sommaren. Även närhet till fjällkedjor påverkar atmosfären på ett karakteristiskt sätt på de platser där mätningarna genomförs.

Forskningen sker i ett flertal olika projekt. Många av de vetenskapliga resultaten publiceras i publikationer runt om i världen.

Tre exempel på vad våra forskare studerar:

  • Nattlysande moln
  • Polarmesosfäriska sommarekon
  • Ozonprocesser

Anställda inom programmet för polaratmosfärforskning finns vid IRF i Kiruna.