Rymdstyrelsens styrelse besökte IRF och Rymdcampus

Rymdstyrelsens styrelse besökte IRF och Rymdcampus

Under onsdagen den 18 maj besökte Rymdstyrelsens styrelse Rymdcampus för att träffa Institutet för rymdfysik (IRF), Eiscat och Luleå tekniska universitet (LTU).  Främre raden från vänster i bild: Olle Norberg, generaldirektör, IRF Olle Persson, verksamhetsledare, LTU Anna Rathsman, generaldirektör, Rymdstyrelsen Ella Carlsson, styrelseledamot Gösta Lemne, styrelseledamot Johan Köhler, avdelningschef forskning och utveckling, Rymdstyrelsen Mats Helgesson,…

Docentföreläsning av Gabriella Stenberg Wieser

Docentföreläsning av Gabriella Stenberg Wieser

Den 10 maj höll Gabriella Stenberg Wieser, forskare vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna, sin docentföreläsning som ett steg i processen att bli antagen som docent vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.  Gabriella Stenberg Wieser tillhör forskningsprogrammet Solsystemets fysik och rymdteknik vid IRF i Kiruna och höll docentföreläsningen: Månen: Vetenskap, utforskning och kolonisering. Läs…

Doktorsavhandling avslöjar tekniken bakom ett rymdinstrument byggt för att studera Jupiter

Doktorsavhandling avslöjar tekniken bakom ett rymdinstrument byggt för att studera Jupiter

Den 13 maj försvarar Philipp Wittmann, Institutet för rymdfysik (IRF) och Umeå universitet sin doktorsavhandling. Philipp har varit en del av att utveckla, testa och kalibrera partikelinstrumentet Jovian plasma Dynamics and Composition Analyser (JDC). Instrumentet ska mäta joner och elektroner i Jupitersystemet ombord på den europeiska rymdfarkosten JUpiter ICy moons Explorer (JUICE). Rymdfarkosten JUICE skickas…

Gästforskare (dnr: 2.2.1-161/22)

Institutet för rymdfysik söker en gästforskare för analys och simulering av mätningar i jonosfären med ESAs SWARM-satelliter. Arbetsuppgifter Arbetet består analys av mätningar av jonosfärens täthet och temperatur från våra Langmuirsonder på SWARM med avseende på plasmastrukturer på höga, mellan, eller ekvatornära latituder, beroende på kandidatens erfarenhet och preferens. Instrumentella effekter i mätningar kan förkomma…

Doktorsavhandling spikad av Philipp Wittmann

Doktorsavhandling spikad av Philipp Wittmann

Under fredagen spikade Philipp Wittmann sin doktorsavhandling “The Jovian Plasma Dynamics and Composition Analyzer (JDC) for ESA’s JUICE Mission“ vid IRF:s huvudkontor i Kiruna.  Doktorsavhandlingen är genomförd vid Institutet för rymdfysik och Umeå universitet under handledning av dr. Martin Wieser. Den 13 maj klockan 09.00 försvarar Philipp Wittmann doktorsavhandlingen i aulan på Rymdcampus i Kiruna….

Publikationer av forskare vid IRF 2021

Publikationer av forskare vid IRF 2021 Expertgranskade publikationer Aizawa, S., Griton, L. S., Fatemi, S., Exner, W., Deca, J., Pantellini, F., Yagi, M., Heyner, D., Genot, V, Andre, M., Amaya, J., Murakami, G., Beigbeder, L., Ganglof f, M., Bouchemit, M., Budnik, E., Usui, H. Cross-comparison of global simulation models applied to Mercury’s dayside magnetosphere, Planetary…

Postdoktor inom rymdväder

Institutet för rymdfysik söker en postdoktor inom rymdväder med inriktning mot detektering och karakterisering av koronamassutkastningar. Rymdväder påverkar teknologi och människa genom fysikaliska processer med ursprung i solen och dess växelverkan med jordens magnetosfär och jonosfär. De teknologiska effekterna är välkända med påverkan på satelliter, kommunikation, navigering och elkraftdistribution. En viktig komponent i sol-jordsystemet är…