IRF logo

Overview

Topical

Popular
Science

Data

Research

Search
the site

Kiruna

Umeå

Uppsala

Lund

Swedish Institute of Space Physics (IRF)


Kiruna, 2004-01-27

Pressmeddelande -- Meteornedslag registrerat i Jokkmokkstrakten

Institutet för rymdfysik (IRF) har registrerat ett meteornedslag i Jokkmokkstrakten den 17 januari ca. kl. 1505 Sv. tid vid samtliga sina infraljudstationer (se kartan med explosionsplatsen i centrum). En nedfallande meteor upphettas kraftigt under nedfarten genom atmosfären tills den slutligen exploderar och slits i mindre stycken. Explosionshöjden ligger i regel över 30 km. Det ljudtryck som uppmättes på de tre norrländska stationerna låg utanför utrustningarnas mätområde. Det är bara i Uppsala, 740 km från explosionspunkten som vi kunde uppmäta det maximala ljudtrycket. Det uppgick till 0.056 Pascal. Från denna mätning kan explosionens sprängstyrka uppskattas till motsvarande minst 100 kg trotyl. Meteorfragmenten torde ha spritts över ett stort markområde NV om Jokkmokk.

Det är det kraftigaste nedslaget inom Sveriges gränser som under de senaste 20 åren registrerats av IRF:s infraljudstationer.

Mer information:

Ludwik Liszka, prof. emeritus, IRF Umeå, tel. 090-786 9201, ludwik.liszka@irf.se

Rick McGregor, informationsansvarig, IRF, tel. 0980-79178, rick.mcgregor@irf.se

IRF Umeå: www.umea.irf.se


Webmaster@irf.se
2004-01-27