IRF logo

Overview

Topical

Popular
Science

Data

Research

Search
the site

Kiruna

Umeå

Uppsala

Lund

Kiruna, 2003-10-31

 

PRESSMEDDELANDE

Fullständigt makalösa förhållanden på solen och i jonosfären just nu

Norrsken över Kiruna (Bild: Rick McGregor, IRF) och Kiruna magnetogram, 30 oktober 2003 (IRF)

Det är fullständigt makalösa förhållanden på solen och i jonosfären just nu, rapporterar forskare från Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna och Lund. Trots ett lågt solfläckstal på 24 sågs norrsken så långt söderut som i Lund den 14 oktober. Nu har solfläckstalet ökat kraftigt till 330. På solen finns nu kolossala aktiva områden med solfläckar och man har upplevt X17 "solar flares" (soleruptioner), oerhört snabba halo koronamassutkastningar, protonhändelser, kraftiga norrsken och olika typer av effekter på teknologiska system såsom satelliter, kommunikations- och elkraftsystem.

Vid IRF:s huvudkontor i Kiruna har man mätt rekordvärden med magnetometern (2000 nT) kl. 21.00 (20.00 UT) den 30 oktober. Magnetogrammet visade kraftiga elektriska strömmar mot sydväst i jonosfären på 100 km höjd. En kompassnål på jorden skulle ha svängt mer en 20 grader.

Solforskare Henrik Lundstedt vid IRF:s enhet i Lund berättar att en oerhört snabb halo koronamassutkastning med negativ Bz-komponent har kommit fram till jorden och skapar mycket kraftiga effekter.


Mer information:

Docent Henrik Lundstedt, IRF Lund, tel. 046-286 2120, 070-558 7058, henrik@lund.irf.se
Rick McGregor, Informationsansvarig, IRF, tel. 0980-79178, rick.mcgregor@irf.se


Webbsidor:

IRF: www.irf.se
IRF Lund: www.lund.irf.se/HeliosHome/irflund.html
ESA pressmeddelande: www.esa.int/export/esaCP/SEM6N9WLDMD_index_0.html


Webmaster@irf.se, 2003-10-31
Updated: 2003-11-03