[Norrsken (med innehållsförteckning)]
[föregående: Olika norrsken] [ordlista] [nästa: Vad trodde man förr?]


Låter norrsken?

Låter norrsken? Det är en fråga som har diskuterats mycket och länge. Vissa säger att norrskener helt klart har ett ljud, medan andra säger att det omöjligt kan vara så. En sak som får vissa forskare att tvivla är att de som hört ljudet säger att det sker precis samtidigt som norrskenet flammar som starkast på himlen. Eftersom ljudet består av ljudvågor, som rör sig långsammare än ljuset, så kan ljudet omöjligt höras samtidigt som man ser ljuset. Det beror på att norrskenet finns på ca 100 kilometers höjd och på grund av det långa avståndet skulle ljudet försenas, nästan fem minuter, jämfört med ljuset.

Trots alla tvivel så är det många människor runt i stort sett hela norrskenszonen som har hört ljud i samband med mycket starka norrsken. Man har tyvärr inte lyckats att spela in dessa ljud, men alla beskrivningar av ljuden är väldigt lika oberoende från vilken del av norrskenszonen de kommer.

Norrskenet verkar ha två olika ljud, ett sprakende som gnistorna från en eld och ett sorts vinande. Ljuden har hörts vid klart och stilla väder samtidigt som norrskenet har rört sig häftigt och befunnit sig rakt ovanför den lysnande personen. Ljud av norrsken är väldigt ovanligt och det finns många personer som har sett massor av norrsken utan att någonsin ha hört det.


[Norrsken (med innehållsförteckning)]
[föregående: Olika norrsken] [ordlista] [nästa: Vad trodde man förr?]

HTML: Jenny Jutström
Updated: webmaster@irf.se, 2003-11-12