EDUROAM in IRF

Användning av eduroam/Use of eduroam ENGLISH TRANSLATION FURTHER DOWN

Ändra lösenords-steget behöver bara anställda i IRF göra.
 1. Ändra lösenord (ni behöver inte ändra lösenord varje gång ni skall använda eduroam utan endast den första gången).
  1. Gå till http://mailserver.irf.se/eduroam/change_password.php.
   Skriv in ert mailkontonamn samt gamla lösenord och det nya (verifiera det nya).
  2. Vid inloggning till eduroam använd användarnamn@irf.se. IRF-anställda skall för övrigt använda peap-mschapv2 som authenticeringsmetod.
   Mer om konfigurationen kommer nedan.
  3. Om ni inte kommer ihåg lösenordet kontakta då datagruppen. Kom ihåg att när ert lösenord ändras ändras alltså mailkontots lösenord. Så ni måste ändra lösenordet i er mailklient för att ni fortsättningsvis skall kunna läsa mailen.

 2. Konfigurationsinformation IRF-användare

The step of changing password only IRF staff have to do.

 1. Change password (you don't have to change every time only the first time you are going to use eduroam).
  1. Go to http://irfmail.irf.se/eduroam/change_password.php.
   Write your account name and your current password and the new password (verify the new password)
  2. Use username@irf.se when you log in to eduroam.
   IRF-staff shall use peap-mschapv2 as authentication method. More on that below.
  3. If you don't remember the password contact the computer group. Remember when you change password the password of your mail account will also be changed.

 2. Configuration information IRF users